GRAND KAFA

MILENKO SJEKLOĆA DOO

LIMLJANI
85305, CRMNICA CRNA GORA

Telefoni:
+38220 712 231
+38269 020 285

 

Kontakt osoba :  
MILENKO SJEKLOĆA

Lista proizvoda:

  • LOZOVAČA
  • VINO CRVENO, VRHUNSKO

Opisi proizvoda :

  • CRMNIČKI VRANAC

Galerija: