GRAND KAFA

PODRUMI MANASTIRA TVRDOŠ

TVRDOŠ BB
89101, TREBINJE BIH

Telefoni:
+387 59246810

  Fax: +387 59246811
 


Lista proizvoda:

 • ŽESTOKA ALKOHOLNA PIĆA
 • VINA

Opisi proizvoda :

 • MANASTIRSKA VINA - VRANAC, HUM, IZBA, METOH, ŽILAVKA, OROS, RUJ, LOZOVAČA, TRAVARICA

Galerija:Podrumi manastira Tvrdoš

U jednoj prastaroj epskoj narodnoj pjesmi pominje se manastir Tvrdoš i njegovi podrumi, odnosno manastirske izbe ispunjene vinom. U tamnim vremenima poslije propasti srpske srednjovjekovne države, srpski monasi su u manastirima očuvali klicu srpske duhovnosti i kulture, pa i tradiciju srpskog vinarstva. Isto kao i u čitavoj Evropi, uostalom, i u našem vinarstvu najveće zasluge za prenošenje znanja o uzgajanju vinove loze i proizvodnji vina pripadaju monaštvu. Mnoge slavne vinarske kuće Francuske, Italije, Španije i Nemačke nastale su na starim manastirskim posjedima ili kao nastavljači njihove tradicije. Brojni su i srpski manastiri koji su vinarski ugled sačuvali do današnjih dana: Visoki Dečani, Ljubostinja, Tvrdoš.

Monasi manastira Tvrdoš, započeli su pre desetak godina novo poglavlje u priči o manastirskom vinarstvu kod nas. Preuzeli su brigu nad vinovom lozom u Trebinjskom polju, gdje su stari zasadi Vranca smešteni na 70 hektara površine i podigli čak 60 hektara mladih vinograda u Popovom polju.

Danas, manastir ima dva podruma. U starom kamenom podrumu iz 15. veka, u stoljetnim hrastovim bačvama sazrijeva vranac, a samo desetak metara dalje, uz samu Trebišnjicu, ukopan je novi podrum opremljen najsevremenijom tehnologijom, ali savršeno uklopljen u postojeći kompleks.

Moderna tehnološka rješenja uključuju i gravitacioni transport vina tokom procesa prerade, omogućen visinskim razlikama između različitih nivoa podruma.

Vino i loza

Podrumi manastira Tvrdoš njeguju tradicije srpskog monaškog vinogradarstva i hercegovačkog podneblja, proizvodeći vina od autohtonih i internacionalnih sorti u podrumu iz 15. vijeka. Žilavka, vranac, šardone, kaberne sovinjon, ali i manastirska loza, proizvode se kombinovanjem drevnih i najsavremenijih tehnologija.

Proizvodi

 • Vranac
 • Hum – Kaberne Sovinjon
 • Izba - Merlot
 • Metoh
 • Žilavka
 • Oros - Šardone
 • Ruj – Roze vino
 • Lozovača
 • Travarica