GRAND KAFA

TERMO COOLING SISTEM

BOGIĆEVIĆEVA 4/21
32000, ČAČAK

Telefoni:
032 224 510

  Fax: 032 224 510
 

Kontakt osoba :  
MILADIN PAUNOVIĆ

Lista proizvoda:

  • OPREMA - HRANA

Opisi proizvoda :

  • HLADNJAČE - RASHLADNE KOMORE, RASHLADNI TUNELI, KLIMATIZACIJA I VENTILACIJA, SUŠARE ZA VOĆE I POVRĆE, OPREMA ZA MLEKARSKU INDUSTRIJU, KLIMA KOMORE, ČILERI, HLADIONIČKA VRATA I TERMOIZOLACIONI PANELI, REMONT, SERVIS, ODRŽAVANJE