ORGANIC CONTROL SYSTEM

TRG CARA JOVANA NENADA 15/I
24000, SUBOTICA
KONTAKT
phone Telefoni:
024 521 130
060 0456 130

Fax :  024 553 116
  

Kontakt osoba :  
NADEŽDA PEŠIĆ MLINKO
NENAD NOVAKOVIĆ

Lista proizvoda:

  • USLUGE - HRANA

Opisi proizvoda :

  • SERTIFIKACIJA I KONTROLA U OBLASTI ORGANSKE PROIZVODNJE HRANE I GEOGRAFSKOG POREKLA

< >ECOLABBEOGRADSKI SAJAMCERTOPRACOM92ORGANIC CONTROL