GRAND KAFA

TERMOPLASTIKA

BIHAĆKA 60
26300, VRŠAC

Telefoni:
013 838 878
063 342 887

  Fax: 013 838 878
 

Kontakt osoba :  
PERA VALJAN

Lista proizvoda:

  • OPREMA - PIĆE

Opisi proizvoda :

  • EKOLOŠKI PROIZVODI OD POLIPROPILENA, POLIETILENA I POLISTIRENA: BURAD ZA VINO SA PLIVAJUĆIM POKLOPCEM, ZA RAKIJU, ULJE, KUPUS I SL. POSUDE SA PLIVAJUĆIM POKLOPCEM, VRCALICE ZA MED, CISTERNE ZA VODU, PREČISTAČI OTPADNIH VODA, ODMAŠĆIVAČI ULJA I MASTI
  • GRAVITACIONI PUNJAČ ZA MIRNE TEČNOSTI SA ELEKTRONSKIM NIVOSTATOM, HRANILICA ZA RIBE NA DODIRIVANJE, TERMOIZOLACIJA TRANSPORTNIH I DOSTAVNIH VOZILA ...