PRINCIPAL DUO

ĐAKONA AVAKUMA BB
32000, ČAČAK
KONTAKT
phone Telefoni:
032 370 790

  


Lista proizvoda:

  • RIBA I PROIZVODI OD RIBE
  • POVRĆE, SMRZNUTO
  • TRGOVINA; EXPORT-IMPORT - HRANA

Opisi proizvoda :

  • UVOZ, PRERADA I DISTRIBUCIJA RIBE I PRERAĐEVINA

< >ELTON CORPORATIONBARENTZSITIPRINCIPAL DUOKUKCAPORIONEBRENNTAGEKO DRINAFRIKOM POVRCEPARKA - HSH CHEMIE