GRAND KAFA

DADEX

STOJANA ĆUPIĆA BB
22204, SALAŠ NOĆAJSKI

Telefoni:
022 2155 681

 

Kontakt osoba :  
DARKO MISOJČIĆ

Lista proizvoda:

  • OPREMA - HRANA

Opisi proizvoda :

  • PEKARSKE PEĆI - ELEKTRIČNE PEĆI, ELEKTRIČNE PEĆI NMEL, PARNE PEĆI, TERMOCIKLIČNE PEĆI, MINI ELEKTRIČNE ETAŽNE PEĆI, ROTACIONE I KOMBINOVANE PEĆI, TUNELSKE PEĆI I PROIZVODNE LINIJE
  • PRATEĆA OPREMA - FERMENTACIONE KOMORE, RETARDER KOMORE, PEKARSKA KOLICA, POTEZNI APARATI I KOLICA, POMOĆNI ALAT