HRANAIPICE
GRAND KAFA

SALINEN

PRHOVAČKA 133
22310, ŠIMANOVCI

Telefoni:
022 480 377
022 480 370
022 480 380

  Fax: 022 480 370
 

Kontakt osoba :  
DUBRAVKA SAVIČIĆ

Lista proizvoda:

  • SO KUHINJSKA, KAMENA
  • TRGOVINA; EXPORT-IMPORT - HRANA

Opisi proizvoda :

  • ZASTUPA "SALINEN AUSTRIA" - KUHINJSKA SO, SO ZA ISHRANU ŽIVOTINJA, INDUSTRIJSKA SO /ZA OMEKŠAVANJE VODE, TEKSTILNU I KOŽARSKU INDUSTRIJU/, NITRATNA SO ZA SALAMURENJE, TABLETIRANA SO ZA OMEKŠAVANJE VODE, SO ZA PUTEVE