TEHNOMAG-TECO

DUŠANA VASILJEVA 21
21000, NOVI SAD
KONTAKT
phone Telefoni:
021 6252 966

Fax :  021 6252 966
  

Kontakt osoba :  
DANILO MILJKOVIĆ
STEVAN MILJKOVIĆ

Lista proizvoda:

  • OPREMA - HRANA
  • OPREMA - PIĆE

Opisi proizvoda :

  • CENTRALNI RASHLADNI SISTEMI, RASHLADNI AGREGATI, RASHLADNE KOMORE PLUSNE I MINUSNE, ŠOK KOMORE I TUNELI ZA DUBOKO ZAMRZAVANJE, ČILERI, TOPLOTNE PUMPE, RASHLADNA OPREMA U VINARSTVU, BAZENI ZA LEDENU VODU
  • RASHLADNE VITRINE, KOMPRESORI, RASHLADNA AUTOMATIKA, HOLKERI, KLIMA UREĐAJI, FRP PLOČE ...MULTIVACINTRAMAFRIGO-BELSENAREVINSUN & DUN. A.V.