GRAND KAFA

DRIM BB

RASNA
31210, POŽEGA

Telefoni:
031 724 313

 

Kontakt osoba :  
MILOŠ DRNDAREVIĆ

Lista proizvoda:

  • OPREMA - HRANA

Opisi proizvoda :

  • PERFORIRANI LIMOVI, PERFORIRANA SITA, OPREMA ZA PEKARSTVO, OREBRENA GAZIŠTA, METALNE STALAŽE