GRAND KAFA

MARTEX

JABUČKA BB
81250, CETINJE CRNA GORA

Telefoni:
+382 41 232399
+382 41 230890
011 2140 148

  Fax: +382 41 230891
 

Kontakt osoba :  
DRAGAN MARTINOVIĆ

Lista proizvoda:

  • KOBASICE SUŠENE ILI DIMLJENE
  • MESO SVINJSKO, SUŠENO, SOLJENO ILI DIMLJENO
  • SLANINA

Opisi proizvoda :

  • BAJIČKI SPECIJALITETI: SUVA PRŠUTA, PEČENICA, VRAT, PANCETA, KOBASICA, PLEĆKA, ŠPIC REBRA, KOLENICA, PRŠUTA REZANA - VAKUUM, PRŠUTA KOMADI - VAKUUM, SUVO OVČJE MESO

Galerija:O nama

Martex Cetinje

Poznato je da je firma D.O.O. "MARTEX" iz Cetinja jedan od najvećih privatnih proizvođača suhomesnatih proizvoda u Crnoj Gori. Preduzeće D.O.O. "MARTEX" osnovano je 12.07.1992. godine kao manje privatno trgovinsko preduzeće, čiji je osnivač idirektor gospodin Marko Martinović. Već 1994. godine formiraveleprodaju, a 1996. proizvodnju i preradu suhomesnatih proizvoda od svinjskog mesa, u sopstvenom objektu "Sušara" u Bajicama, koji senalazi nadomak Cetinja. Preduzeće je izraslo u poznatog proizvođača kvalitetnih suhomesnatih proizvoda i to: pršute, pečenice, vrata, pancete, kobasice, špic rebara, butkice, koljenice, i drugih proizvoda. Preduzeće je registrovano za trgovinu, proizvodnju, turizam iusluge u oblasti prometa i ima 5 (pet) maloprodajnih objekata od kojih su 4 (četiri) locirana u Cetinju i 1 (jedan) u Budvi. Od svog osnivanja uspješno posluje i ostvaruje zavidne poslovne rezultate, tako da se svrstava među nekoliko najuspješnijih preduzeća u Crnoj Gori iz svoje branše.

Martex Cetinje

D.O.O. "MARTEX" veliku pažnju posvećuje unapređenju i osavremenjavanju proizvodnog procesa, novim tehnologijama u proizvodnji, kao i proširenju asortimana suhomesnatih proizvoda, a sve u cilju potpunog zadovoljenja potreba savremenih potrošača. Krajem 2005. godine implementiran je sistem kvaliteta i kontrole, čijom primjenom se omogućava ovom preduzeću da izađe sa svojom širokom paletom proizvoda i na tržište EU i SAD.

Martex Cetinje

Od 2003. godine u Beogradu posluje i preduzeće D.O.O. "MD MARTINOVIĆ", čiji je osnivač gospodin Marko Martinović, s ciljem distribucije svih suhomesnatih "Martex"-ovih proizvoda na teritoriji Srbije. I ovo preduzeće od svog nastanka uspješno posluje i za kratko vrijeme steklo je veliki ugled u ovoj branši, pored poznatih proizvođača suhomesnatih proizvođača iz Srbije.

Martex Cetinje

Krajem 2003. godine, D.O.O. "MARTEX" sklapa Ugovor o menadžmentu sa A.D. "Trgocet"-om iz Cetinja, a već u januaru 2004. godine postaje i većinski vlasnik pomenutog preduzeća. S obzirom da je zatečena imovina bila u veoma lošem stanju, D.O.O. "MARTEX" je izvršio sva neophodna ulaganja, kako bi se postojeća imovina sanirala, osavremenila i stavila u funkciju ostvarivanja pozitivnih poslovnih rezultata.

Martex Cetinje

D.O.O. "MARTEX" zapošljava 74 radnika, kojima se redovno isplaćuje lični dohodak i preduzimaju se sve potrebne aktivnosti u cilju dalje obuke i usavršavanja radnika, kako bi bili u korak sa savremenim tržišnim trendovima.
U svom poslovanju D.O.O. "MARTEX" nesebično pomaže i izlazi u susret kako brojnim privrednim društvima, tako i mnogim fondacijama i fizičkim licima