GRAND KAFA

VINARIJA RUPICE

MOSKOVSKA 13
81000, PODGORICA CRNA GORA

Telefoni:
+382 68313068

 

Kontakt osoba :  
DUBRAVKA IVANIŠEVIĆ

Lista proizvoda:

  • ŽESTOKA ALKOHOLNA PIĆA
  • VINA

Opisi proizvoda :

  • DI VINE - CRNOGORSKO VINO, DI LOZA - CRNOGORSKA LOZA