CERTOP CO

GAL LASLA 1
24420, KANJIŽA
KONTAKT
phone Telefoni:
KANJIŽA 024 873 734
KANJIŽA 069 710 953
DIREKTOR 069 710 920
BEOGRAD 011 3620 021
BEOGRAD 069 710 915
BEOGRAD 069 710 981

Fax :  024 873 734
  

Kontakt osoba :  
ŠANDOR TIBOR

Lista proizvoda:

  • USLUGE - HRANA
  • USLUGE - PIĆE

Opisi proizvoda :

  • SERTIFIKACIONE USLUGE: ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 50001, HACCP, GMP, KONTROLA PROCESA, AUDIT DOBAVLJAČA, OBRAZOVANJE I EDUKACIJA

< >RACOM92CERTOPECOLABNOVOSADSKI SAJAMBEOGRADSKI SAJAMA&L EXPO - PACKTECHORGANIC CONTROL