GRAND KAFA

SOFOREBO-COMMERCE

BATINSKA 1
25000, SOMBOR

Telefoni:
025 432 300

 

Kontakt osoba :  
VLADIMIR PETROVIĆ

Lista proizvoda:

  • OPREMA - HRANA

Opisi proizvoda :

  • LINIJE KLANJA, RASECANJE I REZANJE MESA, PUNJENJE, MAŠINSKA OBRADA, USITNJAVANJE ZAMRZNUTOG MESA, SOLENJE I SALAMURENJE, TOPLOTNA OBRADA I HLAĐENJE, NAREZIVANJE PROIZVODA, MAŠINE ZA PAKOVANJE U VAKUUM I/ILI MAP, ADITIVI I AMBALAŽA ZA MESOPRERADU