HRANAIPICE
GRAND KAFA

JUGPROM

TEKSTILNA 97
16000, LESKOVAC

Telefoni:
016 232 040
016 232 041

  Fax: 016 232 042
 

Kontakt osoba :  
MLADEN STOJANOVIĆ

Lista proizvoda:

  • PAPRIKA, SMRZNUTA
  • POVRĆE, SMRZNUTO
  • JAGODE, SMRZNUTE
  • KUPINE, SMRZNUTE
  • MALINE, SMRZNUTE
  • ŠLJIVE, SMRZNUTE
  • ŠUMSKO VOĆE, SMRZNUTO
  • VIŠNJE, SMRZNUTE
  • VOĆE, SMRZNUTO

Opisi proizvoda :

  • U PROCESU PRERADE SE DOSLEDNO PRIMENJUJU SVE TEHNOLOŠKE OPERACIJE. ZAMRZNUTI PROIZVODI SE DORAĐUJU I PAKUJU POD KONTROLISANIM TEMPERATURNIM REŽIMOM OD +/- 0 DO +5 STEPENI, A UPAKOVANI PROIZVODI SE ČUVAJU NA -22 STEPENA. ISO 9001:2000 I HACCP