MR BRANISLAV ĐONIN

ĐURĐA SMEDEREVCA 12
26300, VRŠAC
KONTAKT
phone Telefoni:
013 835 742
063 243 995

Fax :  013 835 742
  

Kontakt osoba :  
BRANISLAV ĐONIN

Lista proizvoda:

  • OPREMA - HRANA
  • OPREMA - PIĆE

Opisi proizvoda :

  • IZRADA MONTAŽA I PUŠTANJE U RAD UREĐAJA ZA HEMIJSKU PRIPREMU VODE SA RUČNOM ILI AUTOMATSKOM REGULACIJOM: FILTERI,DEFERIZATORI, DEHLORINATORI, DEKARBONIZATORI, OMEKŠIVAČI VODE (SOFTNERI) SINGLE I DUPLEX, DEJONIZATORI (DEMINERALIZATORI),REVERZNA OSMOZA
  • REMONT UREĐAJA ZA HPV; JONOIZMENJIVAČKE SMOLE I REZERVNI DELOVI ZA HPVSENAREVINMULTIVACFRIGO-BEL